Dysprosium » Hoofdpagina » Welkom!
0002

Nieuwe artikelen van Dysprosium

Oplossen van polynomen - theorie en voorbeelden

Oplossen van polynomen - theorie en voorbeelden

In veel beroepen wordt er gekeken naar polynomen. Wiskundigen stellen deze polynomen op om autoweggebruik in kaart te brengen, neerslag te meten of om de temperatuurschommelingen te onderzoeken. Teven…
Halveringstijd en -dikte  theorie en berekening

Halveringstijd en -dikte theorie en berekening

Tijdens de Koude Oorlog nam, tezamen met de opbouw van 's werelds nucleaire arsenalen, het onderzoek naar elektromagnetische straling toe. Een effect van de nucleaire wapens was namelijk dat elektroma…
Lewisstructuren, resonantiestructuren en aromaticiteit

Lewisstructuren, resonantiestructuren en aromaticiteit

Elektronen zijn in natuurwetenschappelijke fenomenen betrokken bij allerlei zaken. Het verplaatsen van een elektron van punt A naar punt B, bijvoorbeeld, is gelijk aan het hebben van een elektrische s…
Toenemende CO2 in de atmosfeer - consequenties

Toenemende CO2 in de atmosfeer - consequenties

Economische activiteit betekent dat er wordt geconsumeerd. Bij een groei van economische activiteit neemt consumptie toe, en bij een afname van economische activiteit, ook wel een recessie genoemd, ne…
Foto-elektrisch effect - theorie en voorbeelden

Foto-elektrisch effect - theorie en voorbeelden

Licht wordt gebruikt om bepaalde dingen te zien. Zodra een schakelaar omgaat, wordt de hele ruimte verlicht. Licht schijnt immers op elk oppervlak. Toch heeft licht bepaalde eigenschappen, zoals de ei…